Profity

Podstawowe korzyści dla członków WLOT:

 1. Udział w stoiskach targowych organizowanych lub współorganizowanych przez WLOT na targach krajowych i zagranicznych oraz innych imprezach promocyjnych.
 2. Bieżący kolportaż materiałów promocyjno-informacyjnych członków przez CIT i WLOT podczas różnego rodzaju imprez, konferencji, targów.
 3. Udział w szkoleniach, konferencjach, debatach, spotkaniach i innych imprezach organizowanych lub współfinansowanych przez WLOT.
 4. Podejmowania wspólnych akcji promocyjnych.
 5. Integracja z samorządami oraz branżą turystyczną regionu.
 6. Otrzymywanie do celów promocyjnych wydawnictw WLOT.
 7. Promocja internetowa w serwisie WLOT (www.wlot.org).
 8. Promocja produktów turystycznych oraz innych wydarzeń ze współpracującymi z WLOT mediami.
 9. Dostęp do specjalistycznych danych dotyczących promocji i turystyki.
 10. Systematyczne otrzymywanie informacji o działaniach WLOT.

Profity dla członków WLOT:

 • reklama na stronie www.wlot.org poprzez:
  • utworzenie podstrony wizytówki,
  • galerii zdjęć,
  • opublikowanie filmu reklamującego,
  • utworzenie bezpłatnej skrzynki mailowej w domenie wlot.org np.
   tawerna@wlot.org