Powiat Wałecki

Ziemia wałecka znalazła się w obrębie państwa polskiego dopiero po zakończeniu II wojny światowej w 1945 r., pozostawała więc poza granicami Polski aż przez 173 lata. Wojna zostawiła ją jednak straszliwie okaleczoną, pełną rumowisk i zgliszcz. Z Pomorza Zachodniego utworzono wówczas jedno, duże województwo z siedzibą w Szczecinie, do którego należał również powiat wałecki jako najdalej na południowy wschód wysunięte terytorium.

Po reformie władz terenowych w 1950 r. ziemia wałecka znalazła się w obrębie nowo utworzonego województwa koszalińskiego. Istniejący do tego momentu samorząd terytorialny zastąpiony został przez rady narodowe. Tak, więc zamiast starostwa powiatem zarządzało odtąd Prezydium w imieniu Powiatowej Rady Narodowej, a miastami - w miejsce magistratów i burmistrzów - prezydia miejskich rad narodowych. Obszar powiatu wałeckiego wynosił wówczas około 2084 km2. Na południu graniczył z powiatem trzcianeckim województwa poznańskiego, na wschodzie z powiatem złotowskim województwa koszalińskiego, na północy z powiatem szczecineckim tegoż województwa oraz na zachodzie z powiatami: drawskim województwa koszalińskiego i choszczeńskim województwa szczecineckiego.

Po kolejnej reformie administracji państwowej, od 1 czerwca 1975 r. wprowadzającej dwustopniowy podział na województwa i gminy, dawny powiat wałecki prawie w całości (w województwie koszalińskim pozostały okolice Wierzchowa) znalazł się w granicach województwa pilskiego.

Od 1 stycznia 1999 r. Wałcz po nowym podziale administracyjnym wszedł w skład województwa zachodniopomorskiego. Jego obecna powierzchnia wynosi około 1407 km2. Powiatami sąsiadującymi są:

  • choszczeński,
  • drawski,
  • szczecinecki,
  • złotowski,
  • pilski,
  • strzelecko-drezdenecki,
  • czarnkowsko-trzcianecki.