Gmina i Miasto Jastrowie

Jastrowie - miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie złotowskim leży na skraju doliny rzeki Gwdy (3 km na zachód od rzeki), nad rzeką Młynówką w sąsiedztwie wzgórz zwanych Pagórkami Jastrowskimi. Miasto położone jest przy bardzo ważnym szlaku komunikacyjnym u zbiegu dróg krajowych nr 11 i nr 22: Poznań - Kołobrzeg i Gorzów Wlkp. - Gdańsk. Przez miasto przebiegają zelektryfikowane połączenia kolejowe: Poznań - Kołobrzeg, Warszawa - Kołobrzeg, Kraków - Kołobrzeg, Katowice - Kołobrzeg. Położenie miasta na ważnym szlaku komunikacyjnym stwarza bardzo dogodne warunki do przewozu osób i towarów, co ma duże znaczenie dla dalszego rozwoju gospodarczego gminy. Gmina ma do zagospodarowania tereny pod budownictwo jedno- i wielorodzinne, jak również pod usługi i przemysł. 

Na ukończeniu jest gazyfikacja miasta. Jastrowie posiada oczyszczalnię ścieków o wydajności 1200 m3/dobę, do której podłączone jest około 60 procent miasta. Miasto i gmina Jastrowie prawie w całości jest zwodociągowane. Na terenie gminy znajdują się duże złoża najlepszej jakości żwiru, piasku, pospółki, niezbędnych w różnego rodzaju budowach i produkcji elementów budowlanych. Jastrowie posiada ogromne atuty związane z rozwojem gospodarczym miasta. 

Jednym z głównych atutów gminy są duże kompleksy lasów, głównie iglastych, kilkanaście malowniczych jezior, rzek, czyste powietrze. Wszystko to świadczy o niepowtarzalnym kolorycie gminy i stwarza wczasowiczom i turystom naturalne miejsce wypoczynku. 

Na obszarach leśnych znajdują się liczne pomniki przyrody. W dolinie rzeki Gwdy w kierunku Szczecinka znajduje się rezerwat unikalnej przyrody "Kozie Brody" natomiast w okolicach Trzebieszek rezerwat "Diabli Skok". Przez gminę Jastrowie przebiegają szlaki turystyczne, spływy kajakowe. Baza noclegowo-turystyczna w pełni zabezpiecza potrzeby potencjalnych turystów. Ośrodki wypoczynkowe, hotel, obiekty sportowe, gospodarstwa agroturystyczne czekają na turystów.