Dołącz do nas

Kto może przystąpić do Organizacji?

Członkiem zwyczajnym mogą być:

  • osoby fizyczne zainteresowane rozwojem szeroko rozumianej turystyki Pojezierza Wałeckiego,
  • osoby prawne, w szczególności Jednostki Samorządu Terytorialnego, organizacje zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny turystyki i hotelarstwa, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego, przedsiębiorcy sektora usług turystycznych i hotelarskich oraz stowarzyszenia i inne organizacje działające w tej dziedzinie, akceptujące Statut Organizacji.

Deklaracje wstąpienia do WLOT uchwalane są podczas Walnego Zebrania Członków WLOT.

Jak dołączyć do Wałeckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej?

  1. Wystąpienie z pisemnym wnioskiem o przyjęcie do Zarządu WLOT.
  2. Walne Zgromadzenie Członków WLOT podejmuje na swoim najbliższym posiedzeniu decyzję o przyjęciu w poczet członków WLOT w formie Uchwały.
  3. Uregulowanie opłaty wpisowej oraz składki członkowskiej przyjętej Uchwałą przez Walne Zebranie Wałeckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - wpisowe 30zł, składka roczna 120zł.

Jaki obszar działania ma Wałecka Lokalna Organizacja Turystyczna?

Zgodnie ze Statutem WLOT terem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem gmin: Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Wałcz i Jastrowie oraz Powiatu Wałeckiego, czyli ogólnie przyjęte Pojezierze Wałeckie.
 

Wstąp do naszej Organizacji w pięciu prostych krokach:

  1. Pobierz Deklarację członkowską WLOT.
  2. Wypełnij i dostarcz do nas mailem, pocztą tradycyjną lub osobiście na najbliższe Walne Zebranie Członków WLOT.
  3. Oczekuj potwierdzenia informacji o decyzji Walnego Zebrania Członków WLOT.
  4. Opłać wpisowe oraz roczną składkę.
  5. Działaj w Wałeckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.